XIV DNI ALERGII PYŁKOWEJ w KRAKOWIE

18 - 19 maja 2018
Historia

2011

logo 2011

Konferencja „XIII Dni Alergii Pyłkowej w Krakowie” odbyła się w dniach 27-28.05.2011. Uczestniczyli w niej przedstawiciele ośrodków uniwersyteckich w Polsce oraz naukowcy z zagranicy (Ukraina, Szwajcaria). Na zaproszenie Collegium Medicum przyjechał dr Bernard Clot z Uniwersytetu w Neuchatel w Szwajcarii, który jest vice-prezydentem Światowej Organizacji Aerobiologii.

Wśród tematów konferencji dominowały prezentacje związane z monitoringiem pyłku roślin alergizujących w różnych regionach Polski oraz na Ukrainie, z wpływem czynników meteorologicznych na stężenie pyłku oraz zarodników grzybów. Przedstawiono wyniki wstępnych badań nad badaniem zasięgu rozprzestrzeniania się pyłku transgenicznego pszenżyta prowadzone w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radziszowie k/Warszawy. Podczas sesji medycznych zaprezentowano wyniki oznaczeń immunoenzymatycznych stężenia alergenów pyłkowych w powietrzu (program HIALINE), problematykę diagnostyki alergii na jady owadów, omówiono zagrożenie astmą pyłkową i wykorzystanie nowych technik w diagnostyce nieżytów nosa.

Program dodatkowy konferencji obejmował zwiedzanie Muzeum Podziemia Rynku i spotkanie towarzyskie w Restauracji „Jarema”. W przeddzień konferencji odbyło się spotkanie organizacyjne związane z przygotowaniami do konferencji 5th European Symposium on Aerobiology w 2012 roku. 28.05 odbyły się także: Zebranie Sekcji Aerobiologicznej PTB oraz Polskiej Sieci Aerobiologicznej.

 


2010

logo 2010

Konferencja „XII Dni Alergii Pyłkowej w Krakowie” odbyła się w dniach 28-29.05.2010, w konferencji uczestniczyli przedstawiciele ośrodków uniwersyteckich w Polsce oraz goście z zagranicy (Ukraina, Słowacja).

Wśród tematów konferencji dominowały prezentacje związane z monitoringiem pyłku roślin alergizujących: olszy, leszczyny, brzozy, bylicy i traw w różnych regionach Polski i wpływem czynników meteorologicznych na stężenie pyłku oraz zarodników grzybów. Przedstawiono wyniki wstępnych badań nad detekcją molekularną zarodników Alternaria z zastosowaniem czynników odpowiedzialnych za tworzenie białka Alt a1. Podczas sesji medycznych zaprezentowano wyniki oznaczeń immunoenzymatycznych stężenia alergenów pyłkowych w powietrzu (program HIALINE), problematykę leczenia chorób alergicznych na Ukrainie, aktualne trendy immunoterapii alergii pyłkowej, diagnostykę nieżytów nosa.

Program dodatkowy konferencji obejmował zwiedzanie Krakowskiego Kazimierza i spotkanie towarzyskie w Restauracji „Ariel”. 28.05 odbyło się także: Zebranie Sekcji Aerobiologicznej PTB oraz powstałej na początku roku Polskiej Sieci Aerobiologicznej. Pamiątkowy exlibris konferencji został przekazany p. dr hab. Małgorzacie Jędryczce z Instytutu Genetyki Roślin w Poznaniu za promowanie zastosowania monitoringu wolumetrycznego na potrzeby rolnictwa.

 


2009

logo 2009

XI Konferencja "Dni Alergii Pyłkowej w Krakowie" odbyła się w dniach 29-30.05.2009, w konferencji brał udział gość zagraniczny, dr Latunde-Dada z Wielkiej Brytanii.

Na początku konferencji przypomniano sylwetkę dr Alicji Stach (1951-2009), która była jedną z najaktywniejszych przedstawicielek środowiska aerobiologicznego w Polsce.

Wśród tematów konferencji dominowały prezentacje związane z monitoringiem pyłkowym w różnych regionach Polski i wpływem czynników meteorologicznych na stężenie pyłku, ale również przedstawiono wyniki monitoringu pyłu zawieszonego w powietrzu Krakowa i wpływu zanieczyszczenia powietrza na stężenie pyłku roślin. Wśród tematów dużym zainteresowaniem cieszyło się zastosowanie monitoringu wolumetrycznego w rolnictwie do ochrony plantacji rzepaku przed suchą zgnilizną kapustnych. Drugi dzień konferencji miał charakter bardziej medyczny, zaprezentowano wyniki oznaczeń immunoenzymatycznych stężenia alergenów pyłkowych w powietrzu, walory leczenia w podziemnych komorach solnych, panalergeny jako fenomen reakcji krzyżowych.

Program dodatkowy konferencji obejmował zwiedzanie Ogrodu Botanicznego UJ i spotkanie towarzyskie w Restauracji "Jarema". W Sali Konferencyjnej zaprezentowano wystawę exlibrisów p. dr Krzysztofa Kmiecia o tematyce botanicznej, natomiast pamiątkowy exlibris został przekazany dla Wydziału Biologii UAM w Poznaniu w dowód pamięci o dr Alicji Stach.

29.05 odbyły się także: Zebranie Sekcji Aerobiologicznej PTB i PTZCA, a 30.05 Nadzwyczajny Walny Zjazd Polskiego Towarzystwa Zwalczania Chorób Alergicznych oraz Nadzwyczajne Zebranie o/ Kraków PTZCA.

 


2008

logo 2008

Konferencja "X Dni Alergii Pyłkowej w Krakowie" odbyła się w dniach 30-31.05.2008, zmieniając formułę z jednodniowego spotkania na dwa dni obejmujące osobno tematykę aerobiologiczną i medyczną. Jednocześnie uzyskano także zgodę JM Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego na objęcie konferencji Honorowym Patronatem.

Tematyka pierwszego dnia konferencji była związana głównie z monitoringiem powietrza pod kątem zawartości pyłku roślin i zarodników grzybów, plech porostów oraz pyłku roślin w miodach. Został wprowadzony nowy temat – wykorzystanie monitoringu aerobiologicznego w rolnictwie, był on prezentowany przez przedstawicieli Instytutu Genetyki Roślin z Poznania. W drugim dniu konferencji zaprezentowano wstępne wyniki badań epidemiologicznych dotyczących częstości występowania chorób alergicznych w Polsce (ECAP), wyniki analiz pyłku roślin zbieranego z twarzy oraz praktyczne rady dla pacjentów z objawami alergii pyłkowej ze strony nosa i oczu.

Program dodatkowy konferencji obejmowała wyjazd terenowy do Niepołomic połączony ze zwiedzaniem Zamku Królewskiego oraz Rezerwatu Lipówka w Puszczy Niepołomickiej. W Sali Konferencyjnej zaprezentowano wystawę exlibrisów p. dr Krzysztofa Kmiecia o tematyce botanicznej, tym razem pamiątkowy exlibris otrzymał Pan prof. Jerzy Wołek z Uniwersytetu pedagogicznego w Krakowie, który wspiera opracowania aerobiologiczne wiedzą statystyczną. 31.05 odbyły się także: Zebranie Sekcji Aerobiologicznej PTB i PTZCA, Nadzwyczajny Walny Zjazd Polskiego Towarzystwa Zwalczania Chorób Alergicznych oraz Nadzwyczajne Zebranie o/ Kraków PTZCA.

 


2007

logo 2007

Spotkanie w 2007 roku odbyło się 2 czerwca. Podczas sesji naukowych przedstawiono zarówno referaty aeropalinologiczne, jak medyczne. Zaprezentowano wieloośrodkowe wyniki badań nad sezonami pyłkowymi bylicy w Polsce oraz regionalne badania nad zawartością pyłku ambrozji w Krakowie, pyłku Platanus w Poznaniu oraz aeroalergenów Uzdrowiska Rabka.

W ramach metodyki badań aerobiologicznych przedstawiono postęp prac nad automatycznym systemem identyfikacji ziaren pyłku roślin i strategiaę badań aerobiologicznych. Ciekawym i nowym tematem było opracowanie prób powierzchniowych jako reakcji na lokalny opad pyłku.

W części medycznej omówiono wyniki badań alergii mono- i poliwalentnej na alergeny pyłku roślin u pacjentów regionu łódzkiego i wskazania oraz korzyści stosowania immunoterapii podjęzykowej.

Po raz pierwszy graficzna oprawa Konferencji została wzbogacona exlibrisem wykonanym przez Pana dr Krzysztofa Kmiecia (Zakład Farmakognozji UJCM). Ponieważ exlibrisy są dedykowane konkretnym osobom, exlibris Konferencji został przekazany Panu prof. Kazimierzowi Szczepankowi (Instytut Botaniki UJ).

 


2006

20 maja odbyło się kolejne spotkanie palinologiczno-medyczne w Krakowie. Tematyka prezentacji dotyczyła głównie rezultatów monitoringu pyłkowego – w Rabce, Rzeszowie, Krakowie, Poznaniu i Sosnowcu. Przedstawiono też wyniki badań nad metodyką zliczeń ziaren pyłku i zależnością pomiędzy wynikami uzyskanymi z monitoringu stacjonarnego i personalnego.

Zapoznano się również z mechanizmami uwalniania alergenów z ziarna pyłku i ich identyfikacją.

Uczestnicy Konferencji mogli w przerwach między sesjami zwiedzać Ogród Botaniczny UJ i wypoczywać w palmiarni.

 


2005

Konferencja odbyła się 21 maja, tradycyjnie w Collegium Śniadeckiego. Program spotkania obejmował dwie sesje naukowo-szkoleniowe. Zaprezentowano wyniki badań zawartości pyłku roślin i zarodników grzybów w powietrzu Rzeszowa, Sosnowca i Krakowa oraz zależność pomiędzy stężeniem pyłku a poziomem objawów alergicznych u dzieci z Łodzi. Wskazano na problem zespołu alergii jamy ustnej (OAS) i omówiono zależność stężenia nadtlenku wodoru w kondensacie powietrza wydychanego od ekspozycji alergenowej. Gośćmi zagranicznymi konferencji byli naukowcy z Hiszpanii – I. Bustos Delgado i J. C. Prieto Buena, którzy przedstawili organizację Sieci Aerobiologicznej w Hiszpanii (REA) oraz zaprezentowali wyniki badań nad zawartością zarodników grzybów w powietrzu.

Program dla zwiedzających Ogród Botaniczny obejmował pobyt w palmiarni z filtrowanym powietrzem, kontakt z lekarzami-alergologami i przegląd prac uczniów z Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie dotyczących projektów altanek ogrodowych dla osób z alergią pyłkową.


Sponsorzy: