XIV DNI ALERGII PYŁKOWEJ w KRAKOWIE

18 - 19 maja 2018
Wstępny program

18.05.2018

Sympozjum Aerobiologiczne
pod Patronatem Sekcji Aerobiologii Polskiego Towarzystwa Botanicznego

Sesje referatowe poświęcone tematyce monitoringu pyłkowego oraz alergenowego w praktyce medycznej i analizach wpływu zmian klimatu, relacji pyłek-zanieczyszczenia powietrza w kontekście nasilenia objawów alergicznych, nowych tematów badawczych w dziedzinie aerobiologii.

19.05.2018

Sesja szkoleniowa
pod Patronatem Oddziału Małopolskiego Polskiego Towarzystwa Alergologicznego

Wykłady tematyczne związane z diagnostyką, leczeniem i profilaktyką alergii pyłkowej, w tym oceną ekspozycji pyłkowej, wygłoszone przez ekspertów w dziedzinie alergologii.

Szczegółowy program do pobrania (pdf)