XIV DNI ALERGII PYŁKOWEJ w KRAKOWIE

18 - 19 maja 2018
Aktualności

Do aktywnego udziału w konferencji zapraszamy biologów, botaników, palinologów, aerobiologów, klimatologów, specjalistów ochrony środowiska oraz inne osoby zajmujące się monitoringiem środowiskowym, a także lekarzy-alergologów, laryngologów, dermatologów.

Organizatorzy proponują udział w wysłuchaniu prelekcji studentom nauk biologicznych, medycznych, nauki o środowisku i wszystkim osobom zainteresowanym tematyką konferencji.

Rejestracja:

Uczestnicy konferencji proszeni są o wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego do dnia 30 marca 2018 r. na adres dap@cm-uj.krakow.pl. Wszystkie osoby zarejestrowane otrzymają certyfikat uczestnictwa w konferencji. Lekarze otrzymują 5 pkt. edukacyjnych.

Podczas Sympozjum zaprezentować można: pełne wystąpienia (15-20 minut) lub krótkie komunikaty (5 minut). Streszczenia prezentacji będą publikowane w czasopiśmie Biodiversity: Research nd Conservtion. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przygotowania streszczeń będą dostępne na stronie internetowej Konferencji. Streszczenia wystąpień prosimy przesyłać do dnia 30 marca 2018 r. na adres: monika.wandas@uj.edu.pl.

Formularz rejestracji

Opłata konferencyjna:

Koszt udziału w konferencji wynosi 150,00 złotych. Opłata obejmuje: materiały konferencyjne, przerwy kawowe i lunch, uroczystą kolację w centrum Krakowa, w piątek, 18.05.2018.

Opłatę przelewem bankowym należy wykonać do dnia 15 kwietnia 2018.
Zwolnieniem z opłaty konferencyjnej objęci są studenci i doktoranci.

Dane do przelewu:

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medium
ul. św. Anny 12
31-008 Kraków
Bank PKO S.A. 89 1240 4722 1111 0000 4855 8507 z dopiskiem zlecenie_2000201

Pragniemy zachęcić uczestników do skorzystania z bogatej oferty muzeów krakowskich, w nocy 18/19 maja, w ramach Nocy Muzeów.
Więcej wkrótce na stronie: krakowskienoce.pl

Informacja ogólna

Prezentacje:

Przewiduje się 20 minutowe prezentacje ustne wraz z dyskusją oraz krótkie komunikaty 5-10 minutowe. Sprzęt multimedialny dostępny w miejscu konferencji.

Konferencja jest prowadzona w języku polskim, natomiast przewiduje się udział gości z zagranicy. Prezentacje obcojęzyczne powinny być przygotowane w języku angielskim, przewidziane jest krótkie podsumowanie w języku polskim bezpośrednio po prezentacji.

Kolacja:

Kolacja w restauracji "Pistacja", w ścisłym centrum Krakowa, ul. Karmelicka 7.

Strona internetowa: www.restauracjapistacja.pl

Noclegi

Informacje na temat bazy noclegowej w Krakowie można znaleźć na stronie www.krakow.pl, a także www.uj.edu.pl w zakładce Struktura/Domy i Hotele i na www.cm-uj.krakow.pl.

Dla uczestników konferencji zostały zarezerwowane noclegi w dwóch hotelach:

Zgłoszenia rezerwacji:

Rodzaj hotelu, rodzaj pokoju, nazwiska osób (śniadanie w ALFie, czy NIE) proszę przesłać do mnie bezpośrednio na adres: dorota.myszkowska@uj.edu.pl, do 30 kwietnia.

Ważne daty: