Honorowy patronat Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

XIV DNI ALERGII PYŁKOWEJ w KRAKOWIE

18 - 19 maja 2018

Organizowane przez Zakład Alergologii Klinicznej i Środowiskowej
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

wraz ze współorganizatorami
Instytut Botaniki UJ
Ogród Botaniczny UJ

Oddział Małopolski Polskiego Towarzystwa Alergologicznego

Komitet Biologii Organizmalnej Polskiej Akademii Nauk

Sekcja Aerobiologiczna Polskiego Towarzystwa Botanicznego

Polska Sieć Aerobiologiczna

Polskie Towarzystwo Zwalczania Chorób Alergicznych
Już po raz czternasty zapraszamy do udziału w Konferencji Naukowo-Szkoleniowej DNI ALERGII PYŁKOWEJ w Krakowie, która odbywała się corocznie w Krakowie w maju, do 2011 roku. W roku 2012 byliśmy zaangażowani w organizację europejskiej konferencji 5th European Symposium on Aerobiology. W okresie 2013-2017 grupa aerobiologów polskich spotykała się podczas konferencji naukowych w Olsztynie (2013), Lublinie (2014, 2016), Szczecinie (2015) oraz Poznaniu (2017). Teraz oznajmiamy powrót do Krakowa, gdzie podczas spotkań aerobiologicznych organizowane są także sesje o tematyce medycznej, stanowiąc możliwość dyskusji dla osób zainteresowanych szeroko pojętą problematyką alergii pyłkowej.

Tegoroczna konferencja będzie skupiona wokół tematyki wpływu zanieczyszczenia powietrza na nasilenie chorób alergicznych, pośrednio poprzez wpływ na alergeny naturalne; analizy zawartości alergenów pyłkowych w powietrzu, czy zastosowania diagnostyki komponent alergenowych. Liczymy na ciekawe prezentacje najnowszych wyników badań aerobiologicznych, których tematyka poszerza się ciągle o nowe doświadczenia.

W pierwszym dniu konferencji odbędzie się Konferencja Aerobiologiczna, pod Patronatem Sekcji Aerobiologicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego, natomiast drugi dzień to tradycyjne spotkanie poświęcone profilaktyce alergii pyłkowej, czyli Dzień Alergii Pyłkowej, pod Patronatem Oddziału Małopolskiego Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.

W imieniu organizatorów

Dr hab. biol. Dorota Myszkowska, dr hab. med. Ewa Czarnobilska, Prof. UJ

Sala Wykładowa Collegium Śniadeckiego

Kraków, ul. Kopernika 27
Sponsorzy:

Partner: