XIV DNI ALERGII PYŁKOWEJ w KRAKOWIE

18 - 19 maja 2018
Organizatorzy

Główny organizator konferencji:

Zakład Alergologii Klinicznej i Środowiskowej Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum,
31-531 Kraków,
ul. Śniadeckich 10,
www.toksy-alergo.cm-uj.krakow.pl

Współorganizatorzy:

Komitet Naukowo - Organizacyjny

Lokalny Komitet Organizacyjny

Kontakt:

Sekretariat Zakładu Alergologii Klinicznej i Środowiskowej
tel. 12-424-88-98, 12-423-11-22