XIII DNI ALERGII PYŁKOWEJ w KRAKOWIE

27 - 28 maja 2011


Publikacje

Przewiduje się publikację materiałów konferencyjnych w postaci:

STRESZCZENIA

Streszczenia zostaną opublikowane jako osobny zeszyt i będą stanowiły część materiałów konferencyjnych. Streszczenia należy przesyłać do dnia 15.03.2011 na adres: abstrakt_dap@cm-uj.krakow.pl.

Układ streszczenia:

Objętość streszczenie nie powinna przekroczyć 2 stron formatu A4. Zalecenia: język polski lub angielski, czcionka Times New Roman 12, akapit 1,5, tekst własciwy do 500 wyrazów. Streszczenie może zawierać ryciny (biało-czarne), tabele, wówczas liczba wyrazów tekstu nie powinna przekroczyć 300.

ARTUKUŁY

Pełne prace do publikacji należy przesłać do dnia 31 sierpnia 2011.

Alergologia.Immunologia - 6 pkt. MNiSW na adres: dmyszkow@cm-uj.krakow.pl.
Instrukcja dla autorów jest umieszczona na stronie internetowej wydawnictwa Przegląd Lekarski www.wydplek.pl.
Publikacje są bezpłatne.

Acta Agrobotanica - 9 pkt. MNiSW na adres: magda.michonska@up.lublin.pl.
Instrukcja dla autorów jest umieszczona na stronie internetowej wydawnictwa.
Koszt publikacji 300,0 złotych!


Sponsorzy: