XIV DNI ALERGII PYŁKOWEJ w KRAKOWIE

18 - 19 maja 2018
Publikacje

Językiem oficjalnym Sympozjum jest język polski. Podczas Sympozjum zaprezentować można:

 1. pełne wystąpienia (20 minut) lub
 2. krótkie komunikaty (5-10 minut).

Podczas przesyłania streszczeń prosimy o określenie preferowanej formy wystąpienia.

Streszczenia wystąpień prosimy przesyłać do dnia 30 marca 2018 roku na adres: monika.wandas@uj.edu.pl

Zasady przygotowania streszczeń:

W celu szerszego upowszechniania wyników sympozjum, streszczenia należy przygotować w języku angielskim. Planuje się ich opublikowanie w czasopiśmie Biodiversity: Research and Conservation.

 1. czcionka - Times New Roman, 11pkt, odstęp 1.5,
 2. marginesy normalne - 2.5,
 3. maksymalna liczba znaków (ze spacjami) - pełne wystąpienia (3500 znaków), krótkie komunikaty (1800 znaków).

Streszczenie powinno zawierać:

 1. tytuł wystąpienia,
 2. imię i nazwisko autorów (prosimy podkreślić autora wygłaszającego referat),
 3. afiliację autorów,
 4. tekst najlepiej podzielony na części: Introduction, Methods, Results, Conclusions,
 5. źródło finansowania (na końcu głównego tekstu streszczenia,
 6. spis literatury nie jest wymagany.